Splošni Pogoji Poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: “Splošni pogoji”) spletnega mesta https://www.easypeasyandfun.com/  so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo. 

Lastnik in upravljalec spletnega mesta https://www.easypeasyandfun.com/  (v nadaljevanju: “Spletno mesto”) je Andreja Vučajnk s.p., Prešernova cesta 2, 8250 Brežice, Slovenija, matična številka: 6410120000, DDV številka:  62095676, ki je ponudnik storitev v povezavi s Spletnim mestom (v nadaljevanju: “Podjetje”, “mi”). Splošni pogoji urejajo poslovni odnos med Podjetjem in vami pri uporabi Spletnega mesta in nakupu storitev. Z uporabo tega Spletnega mesta  potrjujete, da ste stari 18 let ali več ali če ste mlajši od 18 let, da ste stari 13 let ali več in ste prejeli soglasje staršev ali skrbnika za soglašanje s temi Splošnimi pogoji.  

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Vse spremembe splošnih pogojev bodo objavljene na spletnem mestu https://www.easypeasyandfun.com/ in začnejo veljati s trenutkom objave ali kasneje, po preteku določenega obdobja, če bo tako zapisano. Obveznost vsakega uporabnika je, da se preko spletne strani sam seznani ali je prišlo do sprememb splošnih pogojev in kakšne so te spremembe. Podjetje bo zagotovilo, da bo obvestilo o spremembi splošnih pogojev jasno razvidno na spletnem mestu.

Soglašanje s temi splošnimi pogoji v celoti je pogoj, da lahko uporabljate storitve, ki jih Podjetje omogoča preko spletnega mesta. Če ne soglašate s temi splošnimi pogoji, ste nemudoma dolžni prenehati uporabljati naše storitve. Enako velja v primeru, da ne soglašate z naknadnimi spremembami splošnih pogojev.

 • NAŠI PODATKI 

Ime podjetja: Andreja Vučajnk, s.p.

Sedež podjetja: Prešernova cesta 2, 8250 Brežice, Slovenia

E-poštni naslov: info@easypeasyandfun.com

ID za DDV: SI 62095676 (podjetje JE zavezanec za DDV) 

Matična številka: 6410120000

Poslovni račun: SI56 1010 0005 2181 242

Vpis v Poslovni Register Republike Slovenije dne:   11.7.2013

Andreja Vučajnk s.p. ponuja spletno mesto, na katerem lahko uporabniki brskajo med posnetki za samostojno izdelavo umetniških izdelkov ter se naročijo na našo storitev, s katero pridobijo dostop do vseh izobraževalnih vsebin, umetniških predlogov in drugih materialov dostopnih preko našega spletnega mesta (v nadaljevanju: “Storitev”). 

 • REGISTRACIJA 

Nekatere Storitve na Spletnem mestu so lahko omejene na uporabnike, ki so naročeni na naše Storitve in so pri nas registrirali svoje podatke ter ustvarili račun. Če se odločite za registracijo na Spletnem mestu, se strinjate:

 1. da ste zagotovili točne, pravilne ter resnične osebne podatke in da podrobnosti računa ne boste razkrili tretji osebi; 
 2. da tretji osebi ne boste dovolili, da uporablja vaše geslo za dostop do Storitev, namenjenih zgolj registriranim uporabnikom in da boste sprejeli vse razumne ukrepe za zagotovitev varnosti in zaupnosti vaših uporabniških podatkov; 
 3. da ob registraciji na Spletnem mestu ne boste ustvarili računa z lažnimi podatki ali se lažno predstavljali za drugo osebo. Vaš račun lahko kadarkoli izbrišemo, če iz kakršnegakoli razloga menimo, da kršite Splošne pogoje. 
 1. DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA 

Pridružujemo si pravico do umika ali spremembe Storitve, brez predhodnega obvestila. Nismo odgovorni, če Spletno mesto iz kakršnegakoli razloga ne deluje ali ni dostopno. Občasno lahko uporabnikom, ki so se prijavili na naše Storitve, omejimo dostop do nekaterih delov Spletnega mesta. 

 1. UPORABA SPLETNEGA MESTA 

Vaša uporaba Spletnega mesta mora biti skladna s Splošnimi pogoji. Za namene Splošnih pogojev beseda “Materiali” pomeni in vključuje (vendar ni omejena na): programsko opremo, dokumentacijo, besedila, slike, zvoke, grafike, članke, videoposnetke ali zvočne posnetke, reklamno gradivo in drugo gradivo, objavljeno na Spletnem mestu. Smo lastniki ali imetniki licenc pravic intelektualne lastnine na Spletnem mestu ter gradivu, objavljenem na Spletnem mestu. Vsi Materiali so zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi zakoni in pogodbami po vsem svetu. Vse pravice so pridržane.

 1. Dostop do Materialov  

Uporabnik je upravičen do dostopa in tiskanja Materialov za lastno, zasebno in nekomercialno uporabo, pod pogojem, da: 

(i) Materialov ne prenaša ali tiska sistematično in redno, z namenom da ustvari bazo podatkov (v elektronski ali papirni obliki); 

(ii) iz Materialov ne odstranjuje obvestil in vodnih žigov v zvezi z lastništvom avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine; 

(iii) Materialov ne spreminja, prevaja, reproducira, razstavlja ali kako drugače predeluje; 

(iv) Materialov ne daje v najem, zakup, podlicenco ali izposojo, jih ne kopira ali izkorišča v komercialne namene ter brez našega pisnega soglasja podeljuje oziroma prenaša kakršne koli pravice na Materialih, na katerekoli osebo ali subjekt. 

Materiali so avtorsko delo Podjetja ali tretje osebe oziroma imetnika pravic. Če uporabnik natisne ali kako drugače kopira katerikoli del Spletnega mesta ali Materialov in ob tem krši Splošne pogoje, njegova pravica do uporabe Spletnega mesta takoj preneha. Na našo zahtevo mora vrniti ali uničiti vse kopije Materialov, ki jih je naredil. Brez našega pisnega soglasja uporabnik nima dovoljenja za prenos ali kopiranje katerekoli glasbe ali videoposnetkov.

 1. Nedovoljena uporaba Materialov 

Uporabnik se strinja, da Spletnega mesta ne bo uporabljal za nobenega od naslednjih  namenov: 

(i) za kakršne koli komercialne namene, vključeno s pošiljanjem neželenih oglasov ali promocijskega materiala;

(ii) za uporabo ali poskus uporabe katerekoli programske opreme ali drugega načina krmarjenja in iskanja po Spletnem mestu, razen navigacijskih orodij in naprav za iskanje, ki so že na voljo na Spletnem mestu in splošnih brskalnikih tretjih oseb; 

(iii) izvajati kakršnekoli dejavnosti v zvezi s kopiranjem podatkov s spletnega mesta (“screen scraping”) za pridobitev seznamov uporabnikov, URL-jev, internetnih ključnih besed ali drugih informacij; 

(iv) za dostop do Spletnega mesta na kakršenkoli način, razen prek vmesnika, ki ga Podjetje ponuja za uporabo pri dostopu do Spletnega mesta; 

(v) za uporabo ali prenos kakršnega koli materiala, ki vsebuje viruse programske opreme ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteko ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju ali omejevanju funkcionalnosti katere koli računalniške programske ali strojne ali telekomunikacijske opreme, vključno, vendar ne omejeno na Spletno mesto;

(vi) storiti karkoli, kar bi bila nerazumna ali nesorazmerna obremenitev infrastrukture Spletnega mesta;

(vii) posegati v Spletno mesto in / ali katero koli od njegovih Storitev, strežnikov ali omrežij, povezanih s spletnim mestom, ali motiti ali neupoštevati kakršnihkoli zahtev, postopkov, pravilnikov ali predpisov omrežij, povezanih s Spletnim mestom.

 1. NAROČNINA IN PLAČILA 

Nekateri deli Storitev se plačujejo na podlagi naročnine (v nadaljevanju “Naročnina”). Če se naročite na naše Storitve, boste račune za Naročnino prejemali periodično (v nadaljevanju “Obračunsko obdobje”). Obračunsko obdobje se določi mesečno ali letno, odvisno od vrste Naročnine, ki jo izberete pri nakupu. 

Za obdelavo plačila za Naročnino je potrebno imeti veljavno plačilno sredstvo, ki je lahko kreditna kartica ali PayPal račun. Podjetju morate posredovati natančne in popolne podatke o vašem plačilnem sredstvu, vključno s polnim imenom, e-poštnim naslovom, podatke o veljavni kreditni kartici ali Paypal računu ter telefonsko številko. S predložitvijo podatkov o plačilnem sredstvu Podjetje samodejno pooblastite, da vam zaračuna dolgovano Naročnino preko navedenega plačilnega sredstva.

Ob koncu Obračunskega obdobja se Naročnina samodejno obnovi pod veljavnimi Splošnimi pogoji, razen v primeru, ko Podjetje ali vi prekinete Naročnino. O podaljšanju ne boste prejeli obvestila, temveč boste prejeli opomnik s takrat veljavnim zneskom Naročnine približno 7 dni pred zapadlim plačilom Naročnine na vašem navedenem plačilnem sredstvu. Samodejno podaljšanje lahko prekinete vsaj en dan pred začetkom novega obračunskega obdobja. Naročnino lahko prekinete preko Spletne strani za upravljanje vašega računa ali s kontaktiranjem službe za podporo strankam na support@easypeasyandfun.com. Vaše naslednje Obračunsko obdobje je prikazano na spletni strani vašega računa pod zavihkom “račun” in v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga prejmete po opravljeni transakciji (ob nakupu Naročnine ali podaljšanju Naročnine).

V primeru, da samodejno zaračunanje Naročnine ni uspešno izvedeno zaradi kateregakoli razloga, Podjetje izda elektronski račun, v katerem je navedeno, da je potrebno plačilo opraviti ročno oziroma preko UPN nakazila znotraj določenega roka. Celotno plačilo mora ustrezati Obračunskemu obdobju, kot je navedeno na elektronskem računu.

Podjetje si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti višino naročnine. Podjetje vas bo o kakršnihkoli spremembah obvestilo, če se višina vaše naročnine spremeni glede na višino naročnine, ki je veljala ob času vaše prvotne sklenitve Naročnine. Ob tem imate možnost prekiniti Naročnino. V primeru, da Naročnine ne prekinete, se novi znesek Naročnine zaračuna ob naslednjem Obračunskem obdobju.

 1. VRAČILO NAROČNINE

Podjetje nudi 15-dnevno obdobje vračila zneska Naročnine za našo Storitev. Ne glede na navedeno, vračilo Naročnine ni mogoče v primeru že opravljenega prenosa petih ali več Materialov, ki jih ponujamo na našem Spletnem mestu. 

V primeru, da nakup Storitve za vas ni bila prava odločitev, v roku 15 dni kontaktirajte našo službo za podporo strankam na support@easypeasyandfun.com.

Vračila naročnine ne bomo izvedli več kot 15 dni po datumu nakupa. Po 15. dnevu so vsa plačila nepovratna.

 1. INTELEKTUALNA LASTNINA

Storitev in njena izvirna vsebina, značilnosti, in funkcionalnost so in ostanejo ekskluzivna lastnina Podjetja in dajalcev licenc. Storitev je zaščitena z avtorsko pravico, znamko in relevantnimi zakoni Slovenije in drugih državah. Brez predhodnega pisnega soglasja Podjetja je prepovedano uporabljati znamke Podjetja v povezavi s katerimkoli proizvodom ali Storitvijo.

Uporaba kateregakoli dela Storitve (vključno s katero koli kodo, uporabljeno v kateri koli programski opremi) ali uporaba materiala (glej točko 4) bodisi za dobiček ali ne, je prepovedano v primeru delnega ali celotnega ustvarjanja drugega podjetja, preprodajanja, distribuiranja, predelovanja, druge komercialne rabe, ter ustvarjanja derivativnih del ali materialov.

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V nobenem primeru Podjetje, njegovi direktorji, zaposleni, partnerji, agenti, dobavitelji ali povezane osebe niso odgovorni za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno ali sicer povzročeno škodo, izgubo dobička, izgubljene podatke, telesne poškodbe, nematerialno ali materialno škodo katerekoli vrste (v nadaljevanju: “Škoda”), ki izhajajo iz uporabe Storitev, ki jih Podjetje ponuja preko Spletnega mesta, vsebine ali drugih Materialov, dostopnih preko ali prenesenih iz Spletnega mesta Podjetja. 

Navedene osebe niso odgovorne za Škodo, ki je posledica (i) vaše uporabe ali dostopa do Storitve ali nezmožnosti uporabe ali dostopa do Storitve; (ii) kakršnegakoli ravnanja ali vsebine tretje osebe v Storitvi; (iii) katerekoli vsebine, pridobljene iz Storitve ali (iv) nepooblaščenega dostopa, uporabe ali spreminjanja vaših prenosov ali vsebin, ne glede na pravno podlago, na kateri temelji (npr. pogodbena ali odškodninska odgovornost).

Podjetje uporabnikom ne zagotavlja posebnih rezultatov iz uporabe Storitev. Podjetje ne zagotavlja in ne jamči, da so programske opreme, vsebine ali materiali, ki so na voljo preko Spletnega mesta, točni, popolni, zanesljivi ali brez napak.

Podjetje ne jamči, da bo Storitev preko Spletnega mesta vedno in povsod na voljo neprekinjeno ali varno, da so vse napake odpravljene, ali da so Storitve ali strežniki brez virusov in drugih škodljivih komponent. 

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih ponudnikov ter članke, fotografije, besedilo, grafiko, slike, modele, zvok, video, informacije in drugo vsebino ali predmete, ki pripadajo tretjim osebam ali izvirajo od njih (vsebina tretjih oseb). Spletnih mest in vsebine tretjih oseb Podjetje ne preučuje, spremlja ali preverja za zagotovitev točnosti, ustreznosti ali popolnosti in zato Podjetje ni odgovorno za spletna mesta tretjih oseb, ki so dostopna preko Spletnega mesta, ali katere koli vsebine tretje stranke, objavljene na Spletnem mestu.

Podjetje ne odgovarja za vstope tretjih oseb na stran niti za vsebino njihovih objav, točnost podatkov, žaljivost, mnenja, postopke zasebnosti ali druge politike na spletnih mestih tretjih oseb ali za vsebino le-teh. Vključitev, povezovanje ali omogočanje uporabe katere koli spletne strani tretje osebe ali katere koli vsebine tretje osebe ne pomeni odobritve le-te s strani Podjetja.  

Če se uporabnik odloči zapustiti spletno mesto in dostopati do spletnih mest tretjih oseb, ali dostopati do vsebin tretjih oseb, ali jih uporabljati, to uporabnik  stori na lastno odgovornost. V takem primeru ti splošni pogoji ne veljajo. 

Uporaba Storitve poteka na vašo lastno odgovornost. Storitev je na voljo brez kakršnihkoli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne omejeno na implicitne garancije o tržnosti, primernosti za določen namen, točnosti, pravnem naslovu ali kršitvi. Ne jamčimo, da bodo Soritve (a) izpolnjevale vaše zahteve; (b) na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak, ali (c) natančne, zanesljive, brez virusov ali druge škodljive kode, popolne ali varne.

 1. REŠEVANJE SPOROV

Podjetje spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po vseh močeh se trudimo izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

Morebitne pritožbe je potrebno nasloviti na elektronski naslov support@easypeasyandfun.com. Pritožbeni postopek je zaupen. Podjetje bo v 7 delovnih dneh potrdila prejetje pritožbe, obvestila stranko o trajanju postopka in jo obveščala o napredku postopka.

V skladu s 3. točko 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Podjetje izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi ga lahko potrošnik sprožil na podlagi ZIsRPS.

Podjetje, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom preko slednje povezave: https://ec.europa.eu/odr. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče, ki je pristojno na podlagi stalnega prebivališča potrošnika.

 1. VELJAVNO PRAVO

Splošni pogoji so sklenjeni in se presojajo v skladu s pravom Republike Slovenije, brez uveljavljanja načel mednarodnega zasebnega prava.

Neuveljavljanje katerekoli pravice ali določbe navedene v teh Splošnih pogojih s strani Podjetja se ne šteje za odpoved tem pravicam ali določbam. V primeru, da sodišče ugotovi neveljavnost ali neizvršljivost katerekoli določbe teh pogojev, preostale določbe Splošnih pogojev ostanejo v veljavi. Ti pogoji predstavljajo dogovor med Podjetjem in vami (uporabnikom) v zvezi s Storitvijo ter nadomeščajo morebitne predhodne dogovore glede Storitve.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Če imate dodatna vprašanja glede Splošnih pogojev, nas kontaktirajte na support@easypeasyandfun.com.

Nazadnje posodobljeno: april 2021